halvledarminne

minne utan rörliga delar, bestående av halvledare. – Datorns arbets­minne (RAM‑minne) är alltid ett halvledarminne, eftersom bara halv­ledar­minnen är tillräck­ligt snabba för att hålla datorns pro­cessor försedd med data att bearbeta. Där används flyktiga halvledar­minnen. I bärbara datorer, mobiltelefoner och musik­spelare används halvledarminnen också som lagringsminne (i stället för hårddisk, som är billigare, men också känsligare för stötar). Sådana minnen kallas för SSD. De används i allt större utsträckning även i stationära datorer och servrar med krav på snabb dataåtkomst. Man använder då flashminne, en typ av halvledarminne som är icke‑flyktigt, alltså som be­håller lagrade data även när strömmen är avstängd.

[datalagring] [minnen] [ändrad 14 november 2018]