spinntronik

(spintronics) (än så länge till stor del experimentell) teknik som använder elek­tro­nernas spinn för lagring och be­ar­bet­ning av data. Kallas också för spinn­elek­tronik. Spinn­tronik förut­sätter att man ställer in spinnet i ett antal elek­troner, eller snarare i elek­troner i ett antal atomer, för det går inte att hantera elek­troner i samma atom separat. Då kan atomerna fungera som filter: de släpper fram elek­troner med samma spinn, men stoppar elek­troner med fel spinn. Spinn­tronik används redan i läs­huvuden för hård­diskar. (Läs också om mram.) Nästa steg är att till­verka ett slags tran­sis­torer med spinn­tronik: de skulle släppa igenom eller stoppa strömmar be­ro­ende på spinnet. Sådana tran­sis­torer kan göras mindre och mer ström­snåla än vad som är möjligt med vanliga halv­ledare. Slut­ligen finns möj­lig­heten att kon­stru­era så kallade kvant­datorer med spinn­tronik.