RAM-skrapning

(RAM scraping) – kopiering i smyg av kontokortsnummer och annan informa­tion från arbetsminnet (RAM) i en kassaapparat eller kortläsare. Detta sker under den bråkdel av en sekund då kontokortsnumret finns i klartext i kassaapparatens arbetsminne. Kassaapparaten krypterar visserligen kontokortsnumret för att kommunicera med kortutgivaren, men innan den har gjort det finns numret i okrypterad form i arbetsminnet. Att uppsnappa numret är möjligt om angriparen i smyg har installerat ett program i kassaapparaten som läser och lagrar kontokortsnumren. Programmet skickar sedan informationen till brottslingen över internet, eller också kan brottslingen hämta informationen direkt ur kassaapparaten. Program för RAM‑skrapning kallas på engelska för RAM scrapers. – Se också skrapa.

[dataintrång] [it-relaterad brottslighet] [ändrad 18 september 2017]