skrapa

(scrape) – kopiera data där man hittar dem, till exempel från en webbsida. (Detta till skillnad från att hämta data direkt från en databas.) Ordet används även när man kopierar information från ett annat programs användargränssnitt – till skillnad från att hämta rådata från en databas. – När det gäller RSS betyder skrapning att ett program automatiskt letar reda på lämpliga HTML‑filer och konverterar dem till RSS‑format. – Skrapning kan också vara ett sätt att utvinna data från äldre system när de bakomliggande databaserna är oåtkomliga eller obegripliga. – Att skörda e‑postadresser från webbsidor är också en form av skrapning. – Se också RAM‑skrapning och webbskrapning.

[informationsinsamling] [ändrad 30 oktober 2018]