dram

dynamic random access memory – ett halvledarminne som är en typ av ram. Dram tappar laddning successivt, och förlorar därför data även om det får ström. Ett dram måste därför friskas upp kontinuerligt, det vill säga data måste läsas in på nytt.