icke-flyktig

om datorminnen: som bevarar lagrade data även om strömmen stängs av. – Icke‑flyk­tig­het är en egenskap hos en del halv­ledar­minnen, till exempel flash­minnen. Al­ter­na­tivet är flyktig­het. – På engelska: non‑volatile eller nonvolatile; non-volatile memory – NVM. – Jäm­för med be­ständig.

[minnen] [ändrad 17 januari 2023]