icke-flyktig

om datorminnen: som bevarar lagrade data även om strömmen stängs av. – Icke‑flyk­tig­het är en egenskap hos en del halv­ledar­minnen, till exempel flash­minnen. Al­ter­na­tivet är flyktig­het. – På engelska: non‑volatile eller nonvolatile. – Jäm­för med be­ständig.

[minnen] [ändrad 10 oktober 2018]