Decode

ett forskningsprojekt som utvecklade metoder för att automatiskt dekryptera historiska dokument med krypterad text. Projektet pågick 2014–2017 vid institutionen för lingvistik och filologi vid Uppsala universitet (lingfil.uu.se) i samarbete med institutionen för datorseende vid universitetet i Barcelona (cvc.uab.es). Målet var att dekrypteringen skulle kunna göras direkt från en digital avbild av dokumentet – ingen människa skulle behöva mata in texten tecken för tecken. Bakgrunden är att även om historiska kryptosystem sällan är särskilt avancerade är historiker sällan kunniga i kryptoanalys. Till det kommer att gamla handskrifter kan vara svåra att läsa, man vet inte alltid vilket eller vilka språk de är skrivna på och även klartexten kan vara svårforcerad på grund av förkortningar, facktermer och annat. Projektets fullständiga namn var Decode: Automatic decoding of historical manuscripts. – Se denna sammanfattning, Uppsala universitets webbplats och artikel från 2019 i webbtidningen Curie. – En fortsättning på projektet är Decrypt.

[avslutat] [forskningsprojekt] [kryptering] [6 september 2019]

MySQL

en databashanterare skriven i öppen källkod. – MySQL utvecklades i Uppsala på företaget med samma namn av David Axmark, Allan Larsson och Michael Monty Widenius under 1990‑talet, och har sedan dess blivit en av världens mest spridda databas­hanterare. Namnet anspelar på SQL. Företaget MySQL köptes i januari 2008 av Sun†. En uppenbar intressekonflikt uppstod 2010, när Sun i sin tur köptes av Oracle. Monty Widenius startade då en förgren­ing av MySQL, MariaDB. – Läs mer om MySQL på mysql.com.

[databaser] [ändrad 12 mars 2018]