kryptoanalys

(cryptanalysis)analys av ett kryptosystem med ledning av tillgänglig information i syfte att räkna ut hur det är uppbyggt, hitta nycklar och forcera krypterade meddelanden. Syftet är alltså inte bara att forcera ett visst meddelande, utan att räkna ut hur hela systemet fungerar. I det syftet kan man utgå från ett krypterat meddelande med känd klartext.

[kryptering] [ändrad 12 april 2018]