kvorum

svensk stavning av quorumbeslutsmässighet, tillräckligt antal röster – i distribuerade it-system: det minsta antalet deltagare (noder) i nätverket som måste godkänna en åtgärd för att den ska genomföras i systemet. – Hur många godkännanden som krävs varierar. Godkännandet (eller underkännandet) görs automatiskt av program enligt ett regelverk. Principen om kvorum används i distribuerade databaser och i distribuerade liggare som blockkedjor. Det kan gälla tillägg, ändring och borttagande av information eller andra åtgärder. Kravet på omröstning kan stoppa åtgärder som beror på fel i någon av noderna, hindra två eller flera noder från att genomföra oförenliga åtgärder, och det är också ett skydd mot avsiktlig manipulation av nätverket. – Ordet kvorum är hämtat från mötesteknik: det antal eller den andel av ledamöterna som måste vara närvarande för att en omröstning ska vara giltig.

[blockkedjor] [databaser] [18 maj 2018]

direktåtkomst

möjlighet att läsa och göra sökningar i någon annans databas, eller del av databas. Detta kan göras över internet. Den som har direktåtkomst till en databas kan inte göra ändringar eller tillägg. – Termen används ofta när det gäller tillgång till dokument hos myndigheter, till exempel patientjournaler. (Databas ska tolkas i bred bemärkelse.) Direktåtkomst kallas så för att markera skillnaden mot äldre rutiner, då en operatör på begäran sökte och gjorde en utskrift av efterfrågad information.

[databaser] [18 december 2017]

konfigurationsdatabas

(configuration management database, CMDB)databas som innehåller information om hur ett it‑system är konfigurerat. Den innehåller information om vilka resurser som finns i it‑systemet och hur de är kopplade till varandra. Databasen ska kunna användas för att rekonstruera systemet efter attack eller annan skada och för att man ska kunna upptäcka möjliga förbätt­ringar.

[databaser] [konfigurering] [ändrad 5 juni 2020]