konfigurationsdatabas

(configuration management database, CMDB)databas som innehåller information om hur ett it‑system är konfigurerat. Den innehåller information om vilka resurser som finns i it‑systemet och hur de är kopplade till varandra. Databasen ska kunna användas för att rekonstruera systemet efter attack eller annan skada och för att man ska kunna upptäcka möjliga förbätt­ringar.

[databaser] [konfigurering] [ändrad 5 juni 2020]

plug and play

det att man kan ansluta tillbehör till en dator och att de då fungerar direkt. Datorn känner igen tillbehöret och gör de rätta inställningarna automatiskt. Kallas dock ibland för plug-and-pray. – Plug and Play, för­kortat PnP (plug’n’play), är också varumärke för Microsofts version av denna funktion för Windows 95† och senare operativsystem, se denna länk. (Microsoft var inte först, Apple hade samma funktion för Macintosh tidigare.) Plug and Play har till stor del efterträtts av Universal plug and play (UPnP).

[konfigurering] [ändrad 7 juni 2017]

konfigurering

sammankoppling av datorer och annan utrustning fysiskt med de inställningar som behövs för att de ska kunna kommunicera. Observera att hopkoppling inte behöver göras med sladdar eller kablar, den kan också vara trådlös. – Se också konfiguration. – På engelska: configuration.

[konfigurering] [ändrad 30 november 2018]