kvorum

svensk stavning av quorumbeslutsmässighet, tillräckligt antal röster – i distribuerade it-system: det minsta antalet deltagare (noder) i nätverket som måste godkänna en åtgärd för att den ska genomföras i systemet. – Hur många godkännanden som krävs varierar. Godkännandet (eller underkännandet) görs automatiskt av program enligt ett regelverk. Principen om kvorum används i distribuerade databaser och i distribuerade liggare som blockkedjor. Det kan gälla tillägg, ändring och borttagande av information eller andra åtgärder. Kravet på omröstning kan stoppa åtgärder som beror på fel i någon av noderna, hindra två eller flera noder från att genomföra oförenliga åtgärder, och det är också ett skydd mot avsiktlig manipulation av nätverket. – Ordet kvorum är hämtat från mötesteknik: det antal eller den andel av ledamöterna som måste vara närvarande för att en omröstning ska vara giltig.

[blockkedjor] [databaser] [18 maj 2018]

Dagens ord: 2018-07-27