konfigurationsdatabas

(configuration management database, CMDB)databas som innehåller information om hur ett it‑system är konfigurerat. Den innehåller information om vilka resurser som finns i it‑systemet och hur de är kopplade till varandra. Databasen ska kunna användas för att rekonstruera systemet efter attack eller annan skada och för att man ska kunna upptäcka möjliga förbätt­ringar.

[databaser] [konfigurering] [ändrad 5 juni 2020]