direktåtkomst

möjlighet att läsa och göra sökningar i någon annans databas, eller del av databas. Detta kan göras över internet. Den som har direktåtkomst till en databas kan inte göra ändringar eller tillägg. – Termen används ofta när det gäller tillgång till dokument hos myndigheter, till exempel patientjournaler. (Databas ska tolkas i bred bemärkelse.) Direktåtkomst kallas så för att markera skillnaden mot äldre rutiner, då en operatör på begäran sökte och gjorde en utskrift av efterfrågad information.

[databaser] [18 december 2017]