konfiguration

  1. konfigurering, att konfigurera: att göra de inställningar och andra åtgärder som behövs för att en anordning eller ett program ska fungera ihop med annan utrustning. – Se också självkonfigurerande;
  2. – en konfiguration: de komponenter som ingår i ett system och hur de är sammankopplade.

– På engelska: configuration.

[konfigurering] [nätverk] [ändrad 20 januari 2016]