titelrad

det utrymme upptill i en webbläsare där den öppna sidans titel står. Oftast allra högst upp. Om webbläsaren har flikar är varje flik en titelrad. – På engelska: title bar.

[webbläsare] [ändrad 20 januari 2016]

surfpunkt

(hotspot) – mindre område där man med wi‑fi kan ansluta datorer trådlöst till internet. En surfpunkt är öppen för allmänheten, eventuellt med krav på inloggning och betalning. En typisk surfpunkt om­fat­tar en mindre lokal, till exempel ett kafé, och har oftast bara en enda trådlös basstation. Kallas också för surfplats eller accesspunkt. – Jämför med surfzon.

[internet] [surf] [wi-fi] [ändrad 6 november 2018]

surfzon

(hotzone) – större område där man med wi‑fi kan ansluta datorer trådlöst till internet. En typisk surf­zon omfattar flera kvarter, ett universitetsområde eller köpcentrum och har flera samverkande trådlösa basstationer. En surfzon består alltså av flera överlappande surfpunkter. Surfzoner brukar vara öppna för allmänheten, eventuellt med krav på inloggning och betalning. – Även: accesszon.

[surf] [wi-fi] [ändrad 12 mars 2018]

surcher

”surkare” – kombination av surfer och searcher – en användarkategori på internet. En surfare tittar på webbsidor för nöjes skull, en sökare letar efter specifik information. Men mycket tyder på att den indelningen inte stämmer med verkligheten – lika lite som det stämmer att män är surfers och kvinnor är searchers.

[it-folkgrupper] [surf] [ändrad 14 maj 2019]