ingångssida

eller välkomstsida – den sida på en webbplats som användarna först kommer till och som brukar ge en överblick av webbplatsens innehåll med länkar till sidor med mer specifik information. (Bör helst inte kallas för hemsida.)

[webben] [ändrad 10 oktober 2018]