titelrad

(title bar) – det utrymme upptill i en webbläsare där den öppna sidans titel står. Oftast allra högst upp. Om webbläsaren har flikar är varje flik en titelrad.