JSON

Javascript object notation – ett enkelt och kompakt språk för överföring av datamängder på internet. – Det har blivit en in­offi­ci­ell standard för så kallade NoSQL-databaser. JSON är ett mindre utrymmeskrävande alternativ till XML. JSON är ett format enbart för data: det säger inget om hur dessa data ska presenteras för användaren. Det är avsett för data som kan ordnas i en struktur, alltså främst text och siffror. JSON har lånat en del konventioner från Java­Script, men det är inte en variant av JavaScript. – Läs mer på json.org. – Läs också om YAML.

[programspråk] [ändrad 5 december 2017]