CMYK

Fyra rutor med färgerna cyan (blågrönt), magenta (purpurrött), gult och svart. Bokstäverna C M Y och K står i respektive ruta.
Källa: Wikipedia.

förkortning för cyan, magenta, yellow, black (som förkortas K). – Det är de fyra färger som an­vänds i fyr­färgs­tryck, både i tryckerier och i färgskriv­are. Genom att blanda dem i olika proportioner får man fram approximationer av alla andra kulörer. Sättet att blanda färgerna kallas för sub­traktiv färgblandning. – Att cmyka (uttalas ”smyka”) en bild är att färg­­separera den för fyr­­färgs­tryck. För var och en av de fyra tryck­­plåtar, en i varje färg, som behövs per sida i fyr­färgs­tryck framställer man en separat bild­fil. – Jäm­­för med den färg­be­skriv­ning som behövs för en bild­skärm, RGB, och med YPbPr.

[förkortningar på C] [skrivare] [tryckning] [ändrad 5 december 2017]