YAML

ett språk för beskrivning av data som ska över­föras via inter­net. Det är ett enklare alter­na­tiv till XML. YAML är ett format för data, men det säger inget om hur dessa data ska pre­sen­teras för an­vändaren. En för­enklad ver­sion av YAML är Json. – Namnet YAML lär först ha stått för yet another markup language, men står numera offi­ci­ellt för YAML ain’t markup lan­guage, en rekursiv för­kort­ning. – Läs mer på yaml.org (från 2011).

[förkortningar på Y] [programspråk] [ändrad 25 augusti 2020]