yoyo

”you’re on your own” – det där är ditt problem, det där får du lösa själv.

[nät- och sms-språk]