mellanlagringsband

(scratch tape) – i äldre datorkörning: magnetband som används för tillfällig datalagring under ett jobb, men som kan raderas och återanvändas när jobbet är klart. Bandet är inte avsett för permanent datalagring. Även: kladdband.

[band] [ändrad 23 februari 2018]

virtuellt bandbibliotek

system för arkivering och backup av data på ett sätt som efterliknar lagring på magnetband, men som i själva verket sker på hård­diskar eller SSD. Anledningen till att systemet efter­liknar lagring på band är att det finns it‑system har program och rutiner som är an­pass­ade för det. Man kan gå över till hård­diskar utan att resten av it‑sys­temet märker något. Anledningen till att man går över till hård­diskar är dels att hård­diskar har blivit billiga, dels att de flesta operationer går mycket snabbare på hård­disk än med band­station. – På engelska: virtual tape library, VTL.

[arkivering] [backup] [band] [virtuellt] [ändrad 10 december 2018]

bandmagasinering

tjänst där ett företag lagrar ett annat företags band­kopior. Alltså magnetband med arkiverade filer och dokument. – På engelska: tape vaulting. – Se också datamagasinering.

[band] [ändrad 13 april 2022]