virtuellt bandbibliotek

system för arkivering och backup av data på ett sätt som efterliknar lagring på magnetband, men som i själva verket sker på hård­diskar eller SSD. Anledningen till att systemet efter­liknar lagring på band är att det finns it‑system har program och rutiner som är an­pass­ade för det. Man kan gå över till hård­diskar utan att resten av it‑sys­temet märker något. Anledningen till att man går över till hård­diskar är dels att hård­diskar har blivit billiga, dels att de flesta operationer går mycket snabbare på hård­disk än med band­station. – På engelska: virtual tape library, VTL.

[arkivering] [backup] [band] [virtuellt] [ändrad 10 december 2018]

Dagens ord: 2015-06-22