bandmagasinering

tjänst där ett företag lagrar ett annat företags band­kopior. Alltså magnetband med arkiverade filer och dokument. – På engelska: tape vaulting.

[band] [ändrad 24 november 2019]