bandmagasinering

tjänst där ett företag lagrar ett annat företags band­kopior. Alltså magnetband med arkiverade filer och dokument. – På engelska: tape vaulting. – Se också datamagasinering.

[band] [ändrad 13 april 2022]