DOS

  1. – denial-of-service, DoSDoS attack, se överbelastningsattack. – Se också funk­tions­för­lust;
  2. – disk operating system:
    • – oftast: MS-DOS, operativsystem från Microsoft, på 1980‑talet en faktisk industristandard eftersom det användes i IBM PC under namnet PC‑DOS. Det låg till grund för versionerna 1—3 av Windows. DOS var en vidareutveckling av ett annat operativsystem, QDOS† (Quick and dirty operating system);
    • – beteckning på de första operativ­­systemen för stordatorer med hårddisk, till skillnad från äldre operativsystem som var anpassade till stordatorer med band­­minne. Operativsystem för bandminne kallades (i efterhand – se retro­nym) för tape operating systems, förkortat TOS;
    • – förkortningen DOS ingick i namnet på flera andra operativsystem, till exempel DR‑DOS, Amiga‑DOS (senare Amiga OS) och QDOS för Sinclairs hem­­dator QL;
    • – när Novell† köpte DR‑DOS på 1990-talet fick det först heta Novell DOS, sedan helt enkelt DOS.

[attacker] [dos] [förkortningar på D] [it-historia] [ändrad 21 maj 2018]