DOS

  1. – denial-of-service, DoSDoS attack, se över­belast­nings­attack. – Se också funk­tions­för­lust;
  2. – disk operating system:
    • – oftast: MS-DOS, operativsystem från Micro­­soft, på 1980‑talet en faktisk industri­­standard efter­som det användes i IBM PC under namnet PC‑DOS. Det låg till grund för versionerna 1—3 av Windows. DOS var en vidare­ut­veck­ling av ett annat operativ­­system, QDOS (Quick and dirty operating system);
    • – beteckning på de första operativ­­systemen för stordatorer med hårddisk, till skillnad från äldre operativ­­system som var an­­passade till stordatorer med band­­minne. Operativ­­system för band­minne kallades (i efter­hand, se retro­nym) för tape operating systems, för­kortat TOS;
    • – förkortningen DOS ingick i namnet på flera andra operativ­­system, till exempel DR‑DOS, Amiga‑DOS (senare Amiga OS) och QDOS för Sin­clairs hem­­dator QL;
    • – när Novell köpte DR‑DOS på 1990-talet fick det först heta Novell DOS, sedan helt enkelt DOS.

[attacker] [förkortningar på D] [it-historia] [operativsystem] [ändrad 21 maj 2018]