Apple I

Apple I. Trälåda med tangentbord (som inte ingick i priset). På en panel bakom tangentbordet står det APPLE COMPUTER med ojämna bokstäver. Bildskärm saknas.
Bildskärm? Inget problem. Tangentbordet ingick inte i priset.

den första datorn från Apple, såld 19761977 för 666 dollar och 66 cent. – Apple I konstruerades av Steve Wozniak. Ungefär 200 exemplar tillverkades. Apple I såldes som byggsats. Byggsatsen innehöll bara centralenheten. Köparna förväntades själva montera sådant som bildskärm och tangentbord. – 40–50 exemplar finns kvar och säljs för höga belopp på auktioner. I oktober 2014 såldes en Apple I på auktion för 905 000 dollar. Och i april 2015 lämnade någon in en Apple I till återvinning i Silicon Valley. Återvinningsföretaget sålde den för 200 000 dollar: se denna artikel. – Namnet: Apple I är en retronym: det tillkom i efterhand, efter lanseringen av Apple II†. När Apple I såldes hette den bara Apple.

[historiska datorer] [retronymer] [ändrad 12 september 2021]

optisk zoom

riktig zoom – möjlighet till steglös förändring av ett kameraobjektivs brännvidd. – Det innebär i praktiken att fotografen kan ändra bildvinkeln: antingen fotografera som genom en kikare (tele) eller få stor bildvinkel på bilden (vidvinkel) – eller något däremellan. Med en äkta zoom kan fotografen förändra brännvidden utan att behöva rätta till skärpeinställningen. Alternativet, där fotografen måste justera skärpan efter att ha ändrat brännvidden, kallas för variofokus och är numera ovanligt. Digitala kameror kan också ha så kallad digital zoom, som inte är zoom alls, utan beskärning. – Benämningen optisk zoom är en så kallad retronym.

[kameror] [retronymer] [ändrad 24 april 2013]

CISC

(complex instruction set computer) – beteckning på ett slags processorer som kunde behandla en omfattande uppsättning instruktioner, inklusive en del som var ganska invecklade. – Benämningen CISC skapades i efterhand (är en retronym) och anknöt till alternativet RISC, en senare utveckling som inleddes på 1970‑talet. (Trots att computer ingår i det fullständiga namnet står CISC alltså för ett slags processor, inte för en hel dator.) – Varken CISC eller RISC är numera aktuella termer.

[förkortningar på C] [processorer] [retronymer] [ändrad 19 december 2019]

0g

Hoppas att hon stannade bilen först.
  1. – (noll-generationen) – beteckning på de allra första mobiltelefonerna. De fanns före ”generation ett” (NMT). – 0g‑telefoner var fast monterade i bilar, och alla samtal till och från dem kopplades i början manuellt av en telefonist. Senare kunde man slå numret själv med en fast monterad nummerskiva på bilens instrumentbräde. – Det första nätet för sådan mobiltelefoni i Sverige hette MTA, och infördes 1956. Senare kom MTB och MTC, som senare omarbetades till NMT. Dessa system för mobiltelefoni fick bara några tusen användare, och de avvecklades när NMT kom. – Benämningen 0g är en retronym som aldrig användes när systemen var i bruk. Man talade om biltelefoner. – 0g är faktiskt en dubbel retronym, eftersom man inte tänkte på denna teknik när man i efterhand numrerade generationerna och därför, senare, måste ge den nummer noll, eftersom nummer ett redan var upptaget för NMT. – Om mobiltelefongenerationer, se mobil­telefon;
  2. – se Sigfox.

[mobilgenerationer] [it-historia] [mobilt] [retronymer] [ändrad 28 oktober 2021]

retronym

  1. – ny beteckning på något gammalt och välkänt, använd för att skilja det från något nytt. – Exempel: akustisk gitarr. Innan det fanns elektriska gitarrer var det ingen som talade om ”akustiska gitarrer”, trots att – eller snarare därför att – alla gitarrer då var akustiska. Och innan det fanns så kallad digital zoom var det ingen som talade om optisk zoom. – Läs också om anakronym, bakronym, pseudoförkort­ning och rekursiv förkortning;
  2. – även: ord för något som (nästan) inte finns längre, som telefonkiosk.

[retronymer] [ändrad 21 maj 2018]