linear tape file system

(LTFS) – ett system som gör data lagrade på magnetband sökbara som data på en hårddisk eller SSD. LTFS är både ett filformat och ett filsystem för data lagrade på band. LTFS utvecklades av IBM och presenterades 2010. LTFS har antagits som standard av branschorganisationen LTO, se lto.org.

[band] [sökningar] [ändrad 16 september 2019]