läspenna

pennliknande redskap som kan läsa skriven text. – En del läspennor kan också användas för att läsa in bilder, alltså som skannrar (handskannrar). Med att ”läsa” menas här att pennan har något slags kamera och kan känna igen bokstäver och andra tecken, samt omvandla det den läser till en textfil som kan överföras till en dator. En del läspennor kan också användas som vanliga pennor. En känd läspenna kommer från Anoto. – Jämför med smarta pennor.

[användargränssnitt] [pennor] [ändrad 8 januari 2018]

ljuspenna

(light pen) – äldre pekdon som liknar en penna. – Ljuspennor fungerade till­sammans med tjocka bild­skärmar, alltså bildskärmar med katodstrålerör. Man höll ljuspennan direkt mot skärmen när man ville rita eller markera något. Ljuspennan hette så för att den hade en ljuskänslig sensor i spetsen. Genom att mäta exakt när bildskärmens katodstråle passerade ljuspennan kunde den, eller rättare sagt dess drivrutiner, avgöra exakt var på bildskärmen den var. Det var alltså inte bildskärmen som läste pennan, utan det var pennan som läste av bildskärmen. (Bilden på en tjock bildskärm skapas av en enda stråle som sveper över skärmen 60 gånger per sekund eller mer.) – Ljuspennan upp­fanns 1955 och användes till slutet av 1980‑talet. Den användes bland annat 1963 i Ivan Sutherlands demonstration Sketchpad. Ljuspennan kom senare ur bruk, dels därför att man kunde göra samma sak med musen, dels därför att användarna fick belastningsskador av att hålla pennan intill bildskärmen (se gorilla­arm). Ljuspennor fungerar inte heller särskilt bra med LCD-skärmar (platta bildskärmar).

[användargränssnitt] [belastningsskador] [pennor] [ändrad 8 januari 2018]

elektronisk penna

pennliknande redskap som används för att skriva och rita direkt på bildskärmen på dator, surf­platta eller smart mobil. – Det finns flera olika tekniker för att registrera pennans rörelser och tryckningar. Vissa elektroniska pennor är passiva, det vill säga att alla funk­tioner för att uppfatta pennans rörelser finns i bildskärmen; pennan är då bara en pinne och kan ersättas av en vanlig penna eller kanske av ett finger. Annars fungerar elektroniska pennor vanligen bara tillsammans med bild­skärmar från samma tillverkare. Kallas också för pek­penna och stylus. – Jäm­för med smart penna, datoriserad penna som kan användas på valfritt under­lag, och med ljuspenna.

[grafiskt användargränssnitt] [pennor] [styrdon] [ändrad 20 december 2017]

penna

  1. – elektronisk penna – penn­liknande red­skap som an­vänds med smarta mobiler och liknande. Man ritar och skriver direkt på bild­skärmen. Det är normalt inga särskilt komplicerade saker. Kallas också för stylus;
  2. – smart penna – penn­liknande red­­skap som kan användas för att skriva och rita på val­fritt underlag. Smarta pennor är datorer, men saknar av uppenbara skäl bildskärm. Därför överför de det som man skriver eller ritar till en dator eller smart mobil;
  3. – i plottrar (ett slags skrivare): rörligt stift som ritar på papper.

[datorer] [pennor] [skrivare] [styrdon] [ändrad 8 januari 2018]