etikett

  1. (label) – i domännamn och webbadresser: del av namnet som åtskiljs från andra delar med punkter (dots). – Exempel: www.idg.se har tre etiketter. Det kan ingå upp till 127 etiketter i ett domän­namn;
  2. – i kommunikation i IP‑nät: en adresslapp som en router bifogar ett paket för att underlätta dirigeringen för de routrar som paketet passerar senare
  3. – (etiquette – fint sätt) – se nät­etikett.

[domäner] [internet] [it-liv] [sociala medier] [ändrad 14 november 2018]

digital dirt

”digital dynga” – pinsamma yttranden som en person har publicerat på internet, och som senare kan användas emot henne; mindre smickrande sanna eller osanna påståenden som andra har publicerat om en person. – Se också blottar­kultur, digital hang­over, digital tatuering, cyber­disinhibi­tion, Gyges effect, mobil­blottare, open the drapes, over­share, reputation bankruptcy, rätt att bli bortglömd och web dead.

[exhibitionism] [förföljelse] [sociala medier] [ändrad 22 december 2019]

social överbelastning

(social overload) – för många med­delanden från kontakterna i sociala medier. – Ut­­trycket an­­sluter till informationsöverbelastning (information overload), men beskriver ett över­­mått av med­delanden och önskemål från kontakter i sociala medier som Face­book och LinkedIn. Det kan gälla meddelanden, nya kontakter, inbjudningar att vara med i olika grupper, foton, videor och musik som användaren uppmanas att lyssna på, spel och tester som man ska ta. Användaren kan bli stressad av känslan av att inte hinna med allt. (Se också FOMO och SMFS.) Hon kan vara rädd för att verka oartig om hon bara struntar i inkommande meddelanden från kontakter i hennes sociala nät­verk. – Se också inter­net­beroende.

[it-liv] [sociala medier] [stress] [ändrad 16 juli 2017]

cool

– vad som är cool hänger på tre regler som har formulerats av den amerikanska journalisten Malcolm Gladwell:

  1. – när de som inte är cool upptäcker att något är cool så är det inte cool längre;
  2. – du kan inte skapa cool – cool är något man upptäcker;
  3. – man måste vara cool för att veta vad som är cool.

– ”The three rules of cool” finns i artikeln ”The Coolhunt” på Malcolm Gladwells webbsidor (länk). – Cool‑hunting är marknadsförares försök att ta reda på vad som är cool, det vill säga tilltalar ungdomar. Om Gladwells regler stämmer är detta dömt att misslyckas. – Se dokumentären ”The merchants of cool” från 2001 – länk.

[it-liv] [jargong] [kuriosa] [trender] [ändrad 1 maj 2020]

blottarkultur

(peep culture)exhibitionistkulturen, synlig­hets­kulturen, kik­kulturen – beteckning på en framväxande livs­stil där människor fri­villigt lägger ut information som tidigare har an­setts privat. – Exempel är deltagande i doku­såpor samt information, bilder och video som läggs ut i sociala medier. – Blottar­kulturen om­fattar både de som lägger ut in­formationen om sig själva och de som tittar på. – Det engelska uttrycket peep culture har populariserats av den kanadensiska journalisten Hal Niedzviecki på bloggen The Peep Diaries, numera stängd, samt i en bok från 2001 (länk) och en tv‑doku­men­tär med samma namn. – Se också cyberdisinhibition, digital dirt, digital hang­over, digital tatuering, Gyges effect, mobil­blottare, open the drapes, over­share, reputation bank­ruptcy, rätten att bli bortglömd och web dead.

[exhibitionism] [personlig integritet] [socialt] [trender] [ändrad 22 december 2019]

digitalt boende

(digital living) – användning av sammankopplad digital (datoriserad) utrustning i hemmet, även för utrustning som tidigare har varit fristående. Även belysning, vitvaror och uppvärmning ska kunna styras från datorsystemet. Termen används också om samma slags teknik för arbetsplatser.

[it-liv] [smarta hemmet] [ändrad 24 september 2018]