digital inclusion

digital tillhörighet, digitalt innanförskap – mått på andelen medborgare som har dator och internetanslutning samt förmåga att använda dem.

[it-liv] [it-politik] [ändrad 25 juli 2020]