digitala klyftan

den digitala klyftan – skillnaden mellan de som har till­gång till datorer och inter­net och de som saknar det. – På engelska: the digital divide. – Se också digital könsklyfta och e‑inkludering.

[it-liv] [it-politik] [ändrad 11 oktober 2021]