digitala klyftan

den digitala klyftan – skillnaden mellan de som har till­gång till datorer och inter­net och de som saknar det. – På engelska: the digital divide. Se också e‑inkludering.

[it-liv] [it-politik] [ändrad 13 maj 2020]