datorlitterat

kunnig i hur man använder datorer, datorprogram och information på internet. – På engelska: computer literate.

[it-liv] [utbildning]