e-stämpel

elektronisk stämpel – motsvarigheten till elektronisk signatur för or­ga­ni­sa­tioner. Alltså en lång sifferserie som bifogas ett meddelande, och som kan användas för att visa att meddelandet verkligen kommer från en viss or­ga­ni­sa­tion (företag, myndighet eller ideell organisation), och att det inte har ändrats på vägen. – En elektronisk stämpellegitimation är en e‑legi­ti­ma­tion för en organisation, och den är inte knuten till en viss person. – Fler uttryck på e–.

e-sig

– se elektronisk signatur. (Ska inte förväxlas med e‑cigg, en cigarettliknande anordning som alstrar ånga i stället för rök.)

e-recept

elektroniskt recept – läkemedelsrecept som läkaren skickar direkt till apoteken med e‑post. Patienten kan sedan hämta ut läkemedlet på vilket svenskt apotek som helst. Detta är numera standard. – Fler uttryck på e-.