toppdomän

(top level domain, tld) –– domän på högsta nivån i internets domännamnssystem (förutom rotzonen). – Topp­domänens för­kort­ning, som se och com, står alltid sist i domän­namnet. Det finns flera slags toppdomäner: generiska toppdomäner som com, net och org samt landsdomäner som se och us. Bland de generiska topp­­­domänerna finns det öppna topp­­domäner, begränsade toppdomäner och sponsrade toppdomäner. – Yttersta ansvaret för topp­domänerna ligger på ICANN. – Sedan sommaren 2011 kan alla som uppfyller ett antal stränga villkor regist­rera en privat topp­­­domän (på engelska skämtsamt kallad dot‑brand), men bara an­sök­­nings­­avgiften är nästan 200 000 dollar. – Läs mer här. – Se också pseudo­topp­domän.

[toppdomäner] [ändrad 13 april 2017]