toppdomän

(top level domain, tld) –– domän på högsta nivån i internets domän­nams­system (förutom rotzonen). – – Topp­domänens för­kort­ning, som se och com, står alltid sist i domän­namnet. Det finns flera slags toppdomäner: generiska toppdomäner som com, net och org samt lands­domäner som se och us. – Bland de generiska topp­­­domänerna finns det öppna topp­­domäner, begränsade topp­domäner och sponsrade topp­domäner. – Yttersta ansvaret för topp­domänerna ligger på ICANN. – Sedan sommaren 2011 kan alla som uppfyller ett antal stränga villkor re­gist­rera en privat topp­­­domän (på engelska skämtsamt kallad dot-brand), men bara an­sök­­nings­­avgiften är nästan 200 000 dollar. – Läs mer här. – Se också pseudo­topp­domän.

[domäner] [ändrad 13 april 2017]