e

förkortning för elektronisk. – e används om tjänster på internet som e-post, e-brev, e-bok, e-card, e-cash, e-choupal, e-discovery, e-dress, e-fense, e-handel, e-id, e-inkludering, e-learning, e-legitimation, e-papper, e-recept, e-signatur, e-stämpel, e-textil, e-waste, e-vice, e-zine och generation e samt i mer eller mindre skämt­samma ord som e-bandon, e-pistel och i före­tags­namn. Skrivs på svenska med litet e och binde­streck. (Det före­kommer att binde­strecket ute­lämnas, till exempel i stavningen epost, som inte rekommenderas här, men grund­regeln är att binde­strecket ska vara med. För engelska, se däremot email.) – e används också som all­mänt trendig för­led som alternativ till cyber och digital.

– Se också E.