e

förkortning för elektronisk. – e används om tjänster på internet som e‑post, e‑brev, e‑bok, e‑card, e‑cash, e‑choupal, e‑dress, e‑fense, e‑handel, e‑id, e‑inkludering, e‑learning, e‑legitimation, e‑papper, e‑recept, e‑signatur, e‑stämpel, e‑textil, e‑waste, e‑vice, e‑zine och generation e samt i mer eller mindre skämtsamma ord som e‑bandon, e‑pistel och i företags­namn. Skrivs på svenska med litet e och bindestreck. (Det förekommer att bindestrecket utelämnas, till exempel i stavningen epost, som inte rekommenderas här, men grundregeln är att bindestrecket ska vara med. För engelska, se däremot email.) – e används också som allmänt trendig för­led som alternativ till cyber och digital.

– Se också E.

[e] [förkortningar på E] [jargong] [ändrad 18 december 2020]