DIG

digital immediate gratification – digital omedelbar tillfredsställelse – beteckning på trenden att man vill slippa vänta, oavsett vad det gäller; den digitala utrustning som gör detta möjligt. Exempel: filmer och tv‑serier kan ses när som helst som strömmande filer; musik finns ständigt tillgänglig på tjänster som Spotify; YouTube har musik och video; varor kan beställas och betalas dygnet runt.

[förkortningar på D] [it-liv] [ändrad 15 juni 2020]