·

i formell logik: ett av flera tecken för konjunktion (och). Tecknet kallas för punkt på halvhöjd eller halvhöjd punkt, och punkten ska vara på samma höjd som ett bindestreck. Samma tecken används ibland även för multiplikation. Det vanligaste tecknet för konjunktion är annars , men & (et) före­kommer också. – På engelska: interpunct, interpoint, middle dot, middot, centered dot eller centred dot

[logiska symboler] [tecken] [ändrad 24 november 2019]

i formell logik: tecken för ekvivalens. – Tecknet ↔ är likvärdigt med ⇔ och ≡ (tre vågräta streck), men det kan förekomma specialbetydelser.

[logiska symboler] [ändrad 24 november 2019]

i mängdlära: tecken för övermängd (superset). A⊃B betyder att ”A är en (äkta) över­mängd till B”. Med andra ord: ”B är en (äkta) delmängd till A”. Det innebär att mängden A innehåller allt som finns i mängden B och dessutom mer. (”Äkta” i ”äkta delmängd” betyder att de två mängderna inte är identiska.) – I formell logik är A⊃B likvärdigt med A→B, se implikation. (Om du ser ett rakt streck under ⊃ i rubriken, ignorera det.)

[logiska symboler] [tecken] [ändrad 5 april 2017]