inkrementell bränning

bränning (inspelning) av cd eller dvd med möjlighet att lägga till mer data i efterhand (förutsatt att det finns plats). (Se inkrementell.) Det normala är icke-inkrementell bränning, vilket innebär att allt måste brännas vid ett tillfälle. Inkrementell bränning kräver en speciell typ av brännare och en speciell typ av skivor. Det markeras i förkortningar med ett plustecken som dvd+r och dvd+rw. Inkrementell bränning är möjlig genom att disken bränns i sektorer till skillnad från icke-inkrementella diskar som bränns sekventiellt.