inkrementell bränning

bränning (inspelning) av optisk disk med möjlighet att lägga till mer data i efterhand (förutsatt att det finns plats). (Se inkrementell.) – Det vanligaste är icke‑inkrementell bränning, vilket innebär att allt måste brännas vid ett tillfälle. Inkrementell bränning kräver en speciell typ av brännare och en speciell typ av diskar. Det markeras i förkortningar med ett plustecken som, till exempel, DVD+R och DVD+RW. Inkrementell bränning är möjlig genom att disken bränns i sektorer till skillnad från icke‑inkrementella diskar som bränns sekventiellt.

[optiska diskar] [ändrad 9 oktober 2019]