inklusiv disjunktion

logiskt villkor som betyder ””A eller B eller båda””. – Det betecknas i boolesk algebra med OR. I symbolisk logisk används tecknet ∨. –– Vill­koret ””Sverige OR Norge”” ger, om man söker i en databas, träff på alla poster som enbart nämner ”Sverige”, alla som enbart nämner ”Norge” och på alla sidor som nämner båda länderna. – Jäm­för med ex­klu­siv dis­junk­tion och dis­junk­tion. – En sannings­värde­tabell för in­klu­siv dis­junk­tion ser ut så här:”

– Minst ett av påståendena A och B är sant” (A ∨ B) :

A B A ∨ B
sant sant sant
sant falskt sant
falskt sant sant
falskt falskt falskt

[logik] [programmering] [ändrad 8 juni 2017]

Dagens ord: 2015-08-09