inklusiv disjunktion

eller inkluderande disjunktion – ett logiskt villkor som betyder ”A eller B eller båda”. När logiker säger bara disjunktion brukar de mena inklusiv disjunktion. – Inklusiv disjunktion betecknas i boolesk algebra med OR. I symbolisk logisk används tecknet ∨. – Vill­koret ”Sverige OR Norge” ger, om man söker i en databas, träff på alla poster som enbart nämner Sverige, alla som enbart nämner Norge och på alla sidor som nämner båda länderna. – Jäm­för med ex­klu­siv dis­junk­tion. – En sannings­värde­tabell för inklusiv disjunktion ser ut så här:

– Minst ett av påståendena A och B är sant (A ∨ B) :

A B A ∨ B
sant (Sverige) sant (Norge) sant (Sverige eller Norge)
sant (Sverige) falskt (inte Norge) sant (Sverige eller Norge)
falskt (inte Sverige) sant (Norge) sant (Sverige eller Norge)
falskt (inte Sverige) falskt (inte Norge) falskt (varken Sverige eller Norge)

[logik] [programmering] [ändrad 4 december 2022]

Dagens ord: 2015-08-09