i formell logik: tecken för ekvivalens. – Tecknet ↔ är likvärdigt med ⇔ och ≡ (tre vågräta streck), men det kan förekomma specialbetydelser.

[logiska symboler] [ändrad 24 november 2019]