disjunktion

logikens term för eller. – Eller har två betydelser, nämligen ’”A eller B eller båda’” och ’”A eller B men inte båda’”. I det vanliga språket brukar det vara uppen­bart vilket man menar. ””De tänker semestra i Kroatien eller i Costa Rica”” betyder troligen inte att de tänker åka till båda länderna. Men i pro­gram­me­ring måste man vara tydlig, så man skiljer mellan in­klu­siv dis­junk­tion (”A eller B eller båda”) och ex­klu­siv dis­junk­tion (”A eller B men inte båda”). Om det bara står disjunktion betyder det inklusiv disjunktion. – I pro­gram­me­ring står för­kort­ningen OR för in­klu­siv dis­junk­tion och för­kort­ningen XOR för ex­klu­siv dis­junk­tion. I formell logik skriver man A∨B eller A∥B (två vertikala streck) för inklusiv disjunktion. – Läs också om NOR.

[logik] [programmering] [ändrad 8 juni 2017]