bindestreck

tecknet – som används för att avstava ett ord eller för att ange att två ord eller namn hör ihop. Det finns flera sätt att använda binde­streck:

  1. avstavnings­binde­streck – anger att ett ord är upp-
    delat på två rader;
  2. fast bindestreck – ingår alltid i ett ord eller namn, till exempel Eva-Lena, pH-värde, Hewlett-Packard. Om ordet måste avstavas bör man göra det vid binde­strecket, men om det är nödvändigt kan man också göra det någon annan­stans;
  3. suppleringsdivis används i uttryck som ”låg- och mellanstadiet”;
  4. icke avstavande binde­streck – fast bindestreck i ord eller tecken­serie som inte ska avstavas, till exempel telefon­nummer;
  5. – mjukt bindestreck – markering av var ett ord kan av­stavas om det behövs (annars göms tecknet).

– Typo­grafer och tidnings­journalister brukar kalla binde­streck för divis. I typografi är binde­streck ett annat tecken än tank­streck. – På engelska heter binde­streck hyphen. – Mer typografi.