optisk disk

sammanfattande term för cd, dvd och blu-ray disc; även andra typer av diskar som avläses med laser.