i mängdlära: tecken för övermängd (superset). A⊃B betyder att ”A är en (äkta) över­mängd till B”. Med andra ord: ”B är en (äkta) delmängd till A”. Det innebär att mängden A innehåller allt som finns i mängden B och dessutom mer. (”Äkta” i ”äkta delmängd” betyder att de två mängderna inte är identiska.) – I formell logik är A⊃B likvärdigt med A→B, se implikation. (Om du ser ett rakt streck under ⊃ i rubriken, ignorera det.)

[logiska symboler] [tecken] [ändrad 5 april 2017]