i formell logik: tecken för implikation (om—så). – Tecknet ⇒ är vanligtvis likvärdigt med →, men det kan förekomma att det har specialbetydelser.

[logiska symboler] [tecken] [ändrad 18 december 2018]