et-tecken

tecknet &. Står för latinets et, ’och’. Utläses ”et” eller ”och” i före­tags­namn. Tecknet an­vänds också mycket i pro­grammering, till exempel i html-kod. Kallas även för och-tecken. – Heter på engelska ampersand. – Mer typografi.