et-tecken

tecknet &. – Det står för latinets et – och. Utläses ”et” eller ”och” i företags­namn. Tecknet an­vänds också mycket i programmering, till exempel i HTML-kod. Kallas även för och-tecken. – Heter på engelska ampersand.

[tecken] [ändrad 6 september 2020]