grålistning

(greylisting) – en metod som används i en del spamfilter: e‑postservern avvisar all inkommande e‑post från obekanta avsändare vid första tillfället. Avsändarna får då meddelandet ”försök igen senare”. Men vid andra försöket släpps meddelandet igenom. Eftersom de flesta spammare använder enkla e‑postprogram som inte försöker en andra gång så det blir inget andra försök. En nackdel med grålistning är att det fördröjer inkommande e‑post, eftersom e‑postservern måste vänta på omsändningen. – Läs mer på greylisting.org. – Jämför med frilistning och spärrlistning.

[spamfilter] [ändrad 30 maj 2021]

Camram

(Campaign for real mail) – en föreslagen metod för att utrota spam genom att göra det tidskrävande att sända massor av e‑post till mottagare som man inte känner. Metoden presenterades i början av 00‑talet, och har inte slagit igenom. Camram är en kombination av flera metoder:

  • – elektroniska ”frimärken”, som inte kostar pengar, men som det tar 15 sekunder eller mer per e‑brev för avsändaren att generera – mottagaren kan själv sätta nivån. E‑post med frimärke släpps direkt fram till mot­tagaren. E‑post utan frimärke måste godkännas av ett spamfilter;
  • – varje användare har en frilista, en lista över kända avsändare vilkas e‑post alltid släpps fram utan ”frimärke”;
  • – ett spamfilter som granskar all e‑post som saknar ”frimärke”, och som inte är från en godkänd avsändare.

– Läs mer på sourceforge.net/projects/camram.

[spamfilter] [ändrad 30 maj 2021]

karantän

  1. – i spamfilter: mapp där spam­filtret sparar misstänkt spam för att mottagaren ska kunna kolla dem och rädda med­de­lan­den som inte är spam, men som spam­filtret har klassi­f­icerat fel. E‑post som har lagts i karan­tän brukar raderas automatiskt efter ett bestämt antal dagar om mottagaren inte flyttar dem därifrån;
  2. – i it-säkerhet: utrymme för isolering av filer som miss­­tänks innehålla data­­virus eller andra skadeprogram. De miss­­tänkta filerna raderas inte, men så länge de finns i karantän kan man inte öppna dem eller exe­kvera dem. Karan­tänen brukar vara kopplad till en tjänst från ett företag som tillhandahåller virusskydd. En kopia av den misstänkta filen skickas automatiskt till företaget för analys. Om man hittar något skad­ligt oskadliggörs filen och informationen används för att uppdatera virusdefinitioner; annars släpps filen ur karan­tänen.

– Ordet: Från itali­enska quarantena – fyrtio dagar – den tid som besättningen och rese­nä­rerna på ett fartyg i hamn måste stanna ombord innan de fick gå i land under tider då epide­mier härjade. På engelska: quarantine.

[skydd] [spamfilter] [ändrad 19 april 2020]

spamblockering

(spamblock) – ett knep för att slippa spam: man lägger in extra bokstäver, en spam­blockering, i sin e‑postadress när man publicerar den. Syftet är att lura program som skördar e‑postadresser på internet. Spam­blockeringen är en ändring som människor (men inte datorprogram) kan genomskåda, och räkna ut hur den äkta adressen ser ut. Exempel: ordlistan@idgTABORTDETTA.se. – Metoden kallas på engelska också för address munging. Ordet mung påstås stå för ”mash until no good”, säkert en bakronym. (Munge är ett engelskt dialektord som betyder mumsa, smaska.) – Läs också om plusadressering.

[bakronymer] [spam] [ändrad 27 november 2020]