katalog

förteckning över filer i ett filsystem. En katalog kan innehålla enkla filer och andra kataloger. Dessa kataloger kan i sin tur innehålla enkla filer och andra kataloger. (Katalogerna är också filer.) Ett filsystem kan bestå av kataloger inuti kataloger i många omgångar. De enkla filerna kan vara dokument (text, bilder, video- eller ljudfiler) eller program. – Katalogen visas för användaren antingen som en lista eller som ikoner. Benämningen mapp kommer av att katalogen ibland representeras som en ikon i form av en mapp, men orden katalog och mapp är i praktiken utbytbara. – På engelska: directory eller folder för mapp. – En speciell typ av katalog används i katalogtjänster.

[filer] [ändrad 16 augusti 2019]