Camram

(Campaign for real mail) – en föreslagen metod för att utrota spam genom att göra det tidskrävande att sända massor av e‑post till mottagare som man inte känner. Metoden presenterades i början av 00‑talet, och har inte slagit igenom. Camram är en kombination av flera metoder:

  • – elektroniska ”frimärken”, som inte kostar pengar, men som det tar 15 sekunder eller mer per e‑brev för avsändaren att generera – mottagaren kan själv sätta nivån. E‑post med frimärke släpps direkt fram till mot­tagaren. E‑post utan frimärke måste godkännas av ett spamfilter;
  • – varje användare har en frilista, en lista över kända avsändare vilkas e‑post alltid släpps fram utan ”frimärke”;
  • – ett spamfilter som granskar all e‑post som saknar ”frimärke”, och som inte är från en godkänd avsändare.

– Läs mer på sourceforge.net/projects/camram.

[spamfilter] [ändrad 30 maj 2021]