spamfilter

program som sorterar ut spam från inkommande e‑post. – E‑post som spamfiltret klassar som spam kan läggas i en särskild mapp, mark­e­ras på något annat sätt eller raderas direkt. – De enklaste spamfiltren utgår från listor med ord som brukar förekomma i spam. En del filter gör upp en egen sådan lista gradvis genom att analysera e‑post som användaren manuellt klassar som spam. – Spamfilter kan använda statistisk analys (ju fler misstänkta ord i ett mejl, desto högre sannolikhet att det är spam) eller bayes­isk analys, som är mer nyanserad. Vissa filter kollar att avsändaradress­erna är äkta genom att svara på all inkommande e‑post: kommer det då ett felmeddelande är mejlet antagligen spam. Andra åter stoppar all e‑post från vissa domäner, så kallad blackholing. De flesta spamfilter har spärrlistor (av begränsat värde) och frilistor (lista över avsändaradresser som anses säkra). – Se också grålistning.

[spamfilter] [ändrad 30 maj 2021]