spamfilter

program som sorterar ut spam från inkommande e-post. E-post som spamfiltret klassar som spam kan läggas i en särskild mapp, markeras på något sätt eller raderas direkt. – De vanligaste spamfiltren utgår från listor med ord som brukar förekomma i spam. Vissa filter gör upp en egen sådan lista gradvis genom att analysera e-brev som användaren klassar som spam. Spamfilter kan använda statistisk analys (ju fler misstänkta ord i ett e-brev, desto högre sannolikhet att det är spam) eller bayesisk analys, som är mer nyanserad. Vissa filter kollar att avsändaradresserna är äkta genom att svara på alla inkommande e-brev: kommer det då ett felmeddelande är e-brevet antagligen spam. Andra åter stoppar all e-post från vissa domäner, så kallad blackholing. De flesta spamfilter har svartlistor (av begränsat värde) och vitlistor (lista över avsändaradresser som anses säkra). Se också grålistning.