spamfilter

program som sorterar ut spam från inkommande e‑post. – E‑post som spamfiltret klassar som spam kan läggas i en särskild mapp, mark­e­ras på något annat sätt eller raderas direkt. – De enklaste spamfiltren utgår från listor med ord som brukar förekomma i spam. Vissa filter gör upp en egen sådan lista gradvis genom att analysera e‑post som användaren manuellt klassar som spam. Spamfilter kan använda statistisk analys (ju fler miss­tänkta ord i ett mejl, desto högre sannolikhet att det är spam) eller bayes­isk analys, som är mer nyanserad. Vissa filter kollar att av­sändar­adress­erna är äkta genom att svara på all inkommande e‑post: kommer det då ett felmeddelande är mejlet antagligen spam. Andra åter stoppar all e‑post från vissa domäner, så kallad blackholing. De flesta spamfilter har svart­listor (av begränsat värde) och vitlistor (lista över avsändaradresser som anses säkra). – Se också grålistning.

[spam]